* Personen kunnen ten alle tijden gevorderd worden het pand te verlaten, zonder opgave van redenen. 

* Het is niet toegestaan etenswaren en/of (alcoholische) dranken mee te nemen

* Drugs of andere verslavende middelen zijn niet toegestaan. Bij ontdekking hiervan zal dit in beslag worden genomen en word mogelijk aangifte gedaan bij de politie. 

* Maximaal 1 volwassen met 2 kinderen of 2 volwassenen tegelijkertijd in het spookhuis

* Pas op: licht en flits effecten aanwezig! 

* Eigenaar is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden schades. Het betreden is op eigen risico. 

* Het is verboden de attributen aan te raken. 

* Het is bezoekers niet toegestaan foto's en/of filmopnames te maken.

*Bij beschadiging, verlies en/of diefstal van attributen word onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie. 

* Er word mogelijk videomateriaal gemaakt in het spookhuis. Heeft u hier bezwaar tegen, geef dit dan aan bij de eigenaar. 

* De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van persoonlijke eigendommen. 

* Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan. 

* Gebruik van medicatie dient van tevoren gemeld te worden ivm het reactievermogen. 

 

Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van het regelement kunnen niet zonder meer rechten worden ontleent. 

Op dit regelement is de Nederlandse wet van toepassing.